Wybierz targi:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne STOLAN-ELASTOMER Sp. z o.o. - O firmie

Firma STOLAN-ELASTOMER  jest obecna na rynku europejskim od 1985 roku. 


Podstawowym przedmiotem działalności firmy są specjalistyczne  systemy materiałowe przeznaczone do produkcji  elastomerów poliuretanowych  o nie standardowych wymaganiach,  jak również  szeroka gama wyrobów technicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu

W laboratorium zakładowym  projektowana  jest formuła  chemiczna  systemu  a  prognozowane właściwości  wyrobów  weryfikowane    na drodze  badań fizyko-mechanicznych, chemicznych oraz analizy symulacyjnej.

Wyroby poddawane    wszechstronnym badaniom fizyko-mechanicznym i chemicznym  mającym na celu zapewnienie  jakości zgodnej z  wymaganiami odbiorcy oraz obowiązującymi normami.

Systemy poliuretanowe  ESTOLAN posiadają  znakomite właściwości  w zakresie niskich i wysokich temperatur    ( od -40°C do 100°C ), odporność na hydrolizę, oleje i smary